Töi­hin meille

Ammat­ti­mai­nen ja ren­to työpaikka

Töi­tä hakemassa?

Hol­lo­lan Ren­gas ja Auto­kor­jaa­mo on hyvän pal­ve­lun pal­ve­le­va auto­kor­jaa­mo Hol­lo­las­ta. Tii­mis­säm­me työs­ken­te­lee kor­jaa­moa­lan rau­tai­sia ammat­ti­lai­sia ja etsim­me jouk­koom­me jat­ku­vas­ti uusia ahke­ria lahjakkuuksia.
 
Täl­lä het­kel­lä meil­lä ei ole paik­ko­ja aktii­vi­ses­sa haus­sa, mut­ta tilan­teet muut­tu­vat välil­lä nopeas­ti, joten kuu­lem­me sinus­ta mie­lel­läm­me, jos sinul­la oli­si tar­jo­ta meil­le sopi­vaa osaa­mis­ta. Ota roh­keas­ti yhteyttä!

Ota yhteyt­tä