Töi­hin meille

Ammat­ti­mai­nen ja ren­to työpaikka

Töi­tä hakemassa?

Hol­lo­lan Ren­gas ja Auto­kor­jaa­mo on hyvän pal­ve­lun pal­ve­le­va auto­kor­jaa­mo Hol­lo­las­ta. Tii­mis­säm­me työs­ken­te­lee kor­jaa­moa­lan rau­tai­sia ammat­ti­lai­sia ja etsim­me jouk­koom­me jat­ku­vas­ti uusia ahke­ria lahjakkuuksia.
 
TAR­VIT­SEM­ME TÄY­DEN­NYS­TÄ HENKILÖSTÖÖMME!

Avoin­na vaki­tui­nen työ­paik­ka ammat­ti­tai­toi­sel­le ja oma-aloit­tei­sel­le autonasentajalle.

Olem­me pie­ni ren­gas- ja autoa­lan per­hey­ri­tys, jos­sa jokai­nen työn­te­ki­jä on meil­le arvo­kas. Emme juok­se kel­lo kau­las­sa, mut­ta sil­loin kun töi­tä on nii­tä teh­dään välil­lä hiki hatus­sa. Tar­joam­me vaki­tui­sen työn pie­nes­sä työyh­tei­sös­sä, kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan, jous­ta­vat työ­olot sekä yksi­tyi­sen työterveyshuollon.

 

Kuu­lem­me mie­lel­läm­me myös vas­ta­val­mis­tu­neis­ta sekä oppi­so­pi­muk­ses­ta kiin­nos­tu­neis­ta ahke­ris­ta sekä työ­tä­pel­kää­mät­tö­mis­tä tule­vai­suu­den ammattilaisista.

 

Lai­ta vapaa­muo­toi­nen hake­mus palk­ka­toi­vei­neen 14.8.2022 men­nes­sä säh­kö­pos­til­la info@​hollolanrengasjaautokorjaamo.​fi .

Työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan tai vii­meis­tään 1.10.2022.

Sopi­van työn­te­ki­jän löy­dyt­tyä, paik­ka saa­te­taan täyt­tää jo ennen hakua­jan päättymistä.

 

Lisä­tie­to­ja säh­kö­pos­til­la info@​hollolanrengasjaautokorjaamo.​fi, puhe­li­mit­se nume­ros­ta 037804651.

Ota yhteyt­tä