Hol­lo­lan Ren­gas ja Autokorjaamo

Asian­tun­te­vaa huol­toa kai­kil­le autoille

Murs­ke­tie 4, 15860 Hollola 

Auto­huol­to ja ren­gas­pal­ve­lut ammattitaidolla

Hol­lo­lan Ren­gas ja Auto­kor­jaa­mo on perus­tet­tu vuon­na 1988 ja on per­hey­ri­tys jo toi­ses­sa suku­pol­ves­sa. Yli kol­me­kym­men­tä vuot­ta alal­la takaa­vat van­kan koke­muk­sen niin auto­jen huol­los­sa kuin asiakaspalvelussa.

Meil­le ter­ve­tul­lei­ta ovat kaik­ki auto­mer­kit ikään ja kun­toon kat­so­mat­ta. Kor­jaam­me ja huol­lam­me ammat­ti­tai­dol­la hen­ki­lö- ja paket­ti­au­tot sekä maas­tu­rit. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat myös ren­gas-ja van­ne­myyn­ti, ren­gas­työt, ren­kai­den kausi­säi­ly­tys, vika­diag­noo­sit, ilmas­toin­ti­huol­to, pako­kaa­su­mit­tauk­set sekä valo­jen ja pyö­rien suuntaukset.

Toi­mim­me Sal­pa­kan­kaal­la Hollolassa.

Ter­ve­tu­loa asiakkaaksemme!

Aukio­loa­jat

MA-TO klo 8-17

PE klo 8-16

Vie­täm­me kesä­lo­maa  1.-28.7.2024, jol­loin kor­jaa­mo on suljettu.

Pal­ve­lem­me myös ilman ajanvarausta.

 

Auto­huol­to

Tar­vit­see­ko auto­si huol­toa tai korjausta?

Ren­gas­pal­ve­lut

Tar­vit­set­ko uudet ren­kaat tai vanteet?

Ilmas­toin­ti­huol­to

Tar­vit­see­ko auto­si ilmastointihuoltoa?

Soi­ta meil­le niin kar­toi­te­taan auto­si huol­lon tarve