Ilmas­toin­ti­huol­to

Sään­nöl­li­nen ilmas­toin­ti­huol­to pitää auto­si kunnossa

Auton ilmas­toin­ti kan­nat­taa huol­lat­taa aina­kin kah­den vuo­den välein, jot­ta ilmas­toin­ti toi­mi­si opti­maa­li­ses­ti. Kyl­mä­ai­net­ta kuluu aina ilmas­toin­tia käy­tet­täes­sä, ja lii­an vähäi­nen aineen mää­rä hei­ken­tää ilmas­toin­tia pyö­rit­tä­vän kompres­so­rin tehoa.

Hyvin toi­mi­va ilmas­toin­ti paran­taa ajo­mu­ka­vuut­ta ja -tur­val­li­suut­ta sekä tekee aja­mi­sen kesä­hel­teel­lä miellyttäväksi.

Pyy­dä kil­pai­lu­ky­kyis­tä tar­jous­ta ilmastointihuoltoon!