Ren­gas­pal­ve­lut

Ren­gas­työt ja ren­kai­den kausisäilytys 

Tar­vit­set­ko uudet ren­kaat tai vanteet?

Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat ren­kai­den vaih­to, ren­gas­työt ja -asen­nuk­set sekä ren­kai­den kor­jaus ja huol­to. Myym­me uudet kesä- ja tal­vi­ren­kaat luo­tet­ta­vil­ta mer­keil­tä, kuten Goo­dyear, Nokian, Mic­he­lin, Con­ti­nen­tal, Han­kook ja Maxxis. Jos meil­lä ei ole hyl­lys­sä juu­ri sinun tar­pei­sii­si sopi­vaa mal­lia tai merk­kiä, saam­me ren­kaat tilaa­mal­la muu­ta­mas­sa päivässä.

Ren­kai­den lisäk­si saat kaut­tam­me myös autoo­si uudet tyy­lik­käät van­teet. Tule käy­mään niin etsi­tään yhdes­sä sinun autoo­si par­hai­ten sopi­vat van­teet mallistostamme.

 

Ren­kai­den vaih­to alk. 35€

Ren­kaat vai­vat­to­mas­ti kausisäilytykseen

Kyl­läs­tyt­tää­kö likai­set ren­kaat ja nii­den raa­haa­mi­nen tai lop­puu­ko tila kes­ken? Tuo ren­kaat meil­le säi­ly­tyk­seen. Opti­maa­li­sis­sa olo­suh­teis­sa säi­lyt­tä­mi­nen tuo ren­kail­le lisää käyttöikää.

Ren­kai­den kausi­säi­ly­tyk­sen hin­taan kuu­luu meil­lä vakio­na ren­kai­den kun­to­tar­kas­tus, pesu sekä ren­kai­den allelaitto.

Kausi­säi­ly­tys alk. 75€/kausi.

Uudet ren­kaat, van­teet tai kausi­säi­ly­tys? Pyy­dä tarjousta!